loading...

es Flag ca Flag

Campió de Catalunya

Usted está aquí: Inici / Normatives / Campió de Catalunya

 

Podran optar al Títol els exemplars majors de 15 mesos que participen en Classe Intermèdia, Oberta, Treball o Campions, segons una de las següents modalitats:

a.         6 punts en 1 any (de l'1 de gener al 31 de desembre)

b.       10 punts en 2 anys consecutius

Obtenció de punts:

En Concursos puntuables "Excel·lent 1r"

1 PUNT

En Exposició Nacional o Internacional "Excel·lent 1r" - C.A.C."

1 PUNT

En Exposició Nacional "Excel·lent 1r - RÀPEL de C.A.C."

1 PUNT

En Exposició Internacional "Excel·lent 1r - C.A.C.I.B."

2 PUNTS


Requisits obligatoris:

a)    Obtenció d’un C.A.C., RÀPEL de C.A.C. o C.A.C.I.B., i

b)    Obtenció d’un Excel·lent a una Exposició Internacional (no es comptabilitzarà com a punt).

NOTA: Només computaran les Exposicions i Concursos organitzats per l’Associació Canina Unió Cinòfila de Catalunya.

En cas que s’obtingui més d’una de les anteriors qualificacions a una Exposició (per exemple: C.A.C. i C.A.C.I.B.), es computaran únicament els punts corresponents a la qualificació superior.

 

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A L’HOMOLOGACIÓ DEL TÍTOL
(A presentar abans del dia 31 de desembre de l’any en curs):

c)    Fotocòpia del Pedigree o Justificant d’Inscripció en el L.O.E. a nom dels propietaris sol·licitants de l’homologació del Títol.

d)    Fotocòpia de les Cartolines de Qualificació.


(La documentació aquí referida haurà d’enviar-se obligatòriament, abans de la data indicada (sense excepció), per correu postal, missatger o lliurada personalment a les oficines de l’ACUCC, -NO S’ACCEPTARÀ CAP ALTRE TIPUS D’ENVIAMENT (NO SÓN VÀLIDS ELS ARXIUS DIGITALS), NI L’INCOMPLIMENT DEL TERMINI ESTABLERT- )

IMPORTANT: Tots els propietaris de l’exemplar que opti al Títol, han de ser socis de l’Associació Canina Unió Cinòfila de Catalunya i estar al corrent de pagament.

ES RECORDA L’OBLIGATORIETAD DE PRESENTAR-SE AMB L’EXEMPLAR PER A RECOLLIR EL TÍTOL, A L’EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE GIRONA O ESDEVENIMENT QUE ES DETERMINI PER A TAL EFECTE.

Autorizada:

RSCEFCI

Únete a nosotros

Regístrate