loading...

es Flag ca Flag

Alta Soci

Usted está aquí: Inici / Socis / Alta Soci

SOL·LICITUD D'INGRÉS DE SOCI

Imprès de sol·licitud d'ingrés de soci degudament emplenat i signat. (Descarregar)

Fotocòpia del DNI.

Justificant de l'abonament del import d'alta de soci més quota any en curs, consistent en l'abonament de l’import de --- VUITANTA EUROS ---: (80,00 €), mitjançant un dels següents sistemes:

Xec nominatiu a favor de l'Associació Canina Unió Cinòfila de Catalunya

Gir postal remès a:

       Associació Canina Unió Cinòfila de Catalunya

       C / Galileu, 340-3º 2ª

       08028-BARCELONA

Ingrés del import en efectiu o transferència bancària a "CaixaBank", número de compte:

       ccc 2100 0960 28 0200194944

       "la Caixa"

       IBAN ES03 2100 0960 2802 0019 4944

       BIC / CODI SWIFT: CAIXESBBXXX

En remetre la sol·licitud d'Alta de Soci acompanyeu-la del xec, o bé còpia del comprovant de pagament realitzat anteriorment.

Les quotes d'anys posteriors seran de 40,00 € i es giraran cada anualitat al compte que vostè ens faciliti.

DESCARREGAR IMPRÈS

Autorizada:

RSCEFCI

Únete a nosotros

Regístrate